Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
Slayers.pl - publiczny serwer | ☆Darmowe Kanały ☆ | slayers.pl:9987 - TeamSpeak 3 Server in Poland
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 322
connection_bandwidth_received_last_second_total 251
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 415
connection_bandwidth_sent_last_second_total 245
connection_bytes_received_control 128811437
connection_bytes_received_keepalive 508601461
connection_bytes_received_speech 4179552690
connection_bytes_received_total 4816965588
connection_bytes_sent_control 339030153
connection_bytes_sent_keepalive 497691087
connection_bytes_sent_speech 9644008123
connection_bytes_sent_total 10480729363
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 453876
connection_filetransfer_bytes_sent_total 7883674
connection_packets_received_control 1742938
connection_packets_received_keepalive 12108613
connection_packets_received_speech 37898948
connection_packets_received_total 51750499
connection_packets_sent_control 1751523
connection_packets_sent_keepalive 12138807
connection_packets_sent_speech 87916240
connection_packets_sent_total 101806570
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 90
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 180
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 5
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 70
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 0
virtualserver_clientsonline 5
virtualserver_client_connections 660
virtualserver_codec_encryption_mode 2
virtualserver_complain_autoban_count 0
virtualserver_complain_autoban_time 0
virtualserver_complain_remove_time 2592000
virtualserver_created 0
virtualserver_default_channel_admin_group 5
virtualserver_default_channel_group 8
virtualserver_default_server_group 8
virtualserver_download_quota 18446744073709551615
virtualserver_filebase files/virtualserver_1
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 60
virtualserver_hostbanner_gfx_url https://slayers.pl/banner-generated.png
virtualserver_hostbanner_mode 2
virtualserver_hostbanner_url https://slayers.pl
virtualserver_hostbutton_gfx_url https://slayers.pl/panel/banner/icon/slayers32x32.png
virtualserver_hostbutton_tooltip Przejdź na forum serwera
virtualserver_hostbutton_url https://slayers.pl
virtualserver_hostmessage [B][COLOR=#ff9900]Zapraszamy na nasze forum[/COLOR] [url=https://slayers.pl][COLOR=#B00]slayers.pl[/
virtualserver_hostmessage_mode 2
virtualserver_icon_id 333235644
virtualserver_id 1
virtualserver_ip 0.0.0.0
virtualserver_log_channel 1
virtualserver_log_client 1
virtualserver_log_filetransfer 0
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 0
virtualserver_log_server 1
virtualserver_maxclients 32
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1559834030
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 100
virtualserver_min_client_version 1560850141
virtualserver_min_ios_version 1559144369
virtualserver_month_bytes_downloaded 7877158
virtualserver_month_bytes_uploaded 621400
virtualserver_name Slayers.pl - publiczny serwer | ☆Darmowe Kanały ☆ |
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_password vBR1v2tEVRzmAzTYRtXfKAvXF5c=
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 9987
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -18.0000
virtualserver_queryclientsonline 2
virtualserver_query_client_connections 33285
virtualserver_reserved_slots 0
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 4302844453
virtualserver_total_bytes_uploaded 3618563685
virtualserver_total_packetloss_control 0.0130
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0000
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0000
virtualserver_total_packetloss_total 0.0000
virtualserver_total_ping 48.6667
virtualserver_unique_identifier DDj1nQba1KYotNrn9co8Qeomgs8=
virtualserver_upload_quota 18446744073709551615
virtualserver_uptime 992969
virtualserver_version 3.11.0 [Build: 1578903157]
virtualserver_weblist_enabled 1
virtualserver_welcomemessage Dawniej sieć serwerów publicznych, dzisiaj prawdopodobnie jeden z najszybciej rozwijących się se
ADVERTISEMENT