Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
TeamSpeak 3 Kiepownica.pl | Darmowe kanały - Free channels kiepownica.pl:9987 - TeamSpeak 3 Server in Germany
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 3328
connection_bandwidth_received_last_second_total 1256
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 5448
connection_bandwidth_sent_last_second_total 1226
connection_bytes_received_control 428539338
connection_bytes_received_keepalive 691681192
connection_bytes_received_speech 6076134200
connection_bytes_received_total 7196354730
connection_bytes_sent_control 1050553748
connection_bytes_sent_keepalive 676311810
connection_bytes_sent_speech 11808225842
connection_bytes_sent_total 13535091400
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 0
connection_filetransfer_bytes_sent_total 8615116
connection_packets_received_control 4501228
connection_packets_received_keepalive 16468546
connection_packets_received_speech 39535335
connection_packets_received_total 60505109
connection_packets_sent_control 4518284
connection_packets_sent_keepalive 16495410
connection_packets_sent_speech 75504295
connection_packets_sent_total 96517989
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 60
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 100
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 10
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 75
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 300
virtualserver_clientsonline 16
virtualserver_client_connections 617
virtualserver_codec_encryption_mode 2
virtualserver_complain_autoban_count 9999
virtualserver_complain_autoban_time 1200
virtualserver_complain_remove_time 86400
virtualserver_created 0
virtualserver_default_channel_admin_group 5
virtualserver_default_channel_group 8
virtualserver_default_server_group 8
virtualserver_download_quota 1000
virtualserver_filebase files/virtualserver_1
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 60
virtualserver_hostbanner_gfx_url https://cache.gametracker.com/server_info/kiepownica.com:27016/b_560_95_1.png
virtualserver_hostbanner_mode 2
virtualserver_hostbanner_url https://www.gametracker.com/server_info/kiepownica.com:27016/
virtualserver_hostbutton_gfx_url https://kiepownica.pl/favicon.png
virtualserver_hostbutton_tooltip Forum Kiepownica.pl
virtualserver_hostbutton_url https://kiepownica.pl/index.php
virtualserver_hostmessage problemy ze stabilnością łącza - zapasowy serwer kiepownica.com | Connection problems today - ba
virtualserver_hostmessage_mode 0
virtualserver_icon_id 2177641774
virtualserver_id 1
virtualserver_ip 0.0.0.0, ::
virtualserver_log_channel 1
virtualserver_log_client 1
virtualserver_log_filetransfer 1
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 1
virtualserver_log_server 1
virtualserver_maxclients 64
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1559834030
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 100
virtualserver_min_client_version 1606312422
virtualserver_min_ios_version 1559144369
virtualserver_month_bytes_downloaded 47189054
virtualserver_month_bytes_uploaded 20556
virtualserver_name Kiepownica.pl | Darmowe kanały - Free channels
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_nickname kiepownica
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 9987
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -18.0000
virtualserver_queryclientsonline 1
virtualserver_query_client_connections 20926
virtualserver_reserved_slots 3
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 14259379706
virtualserver_total_bytes_uploaded 6235020902
virtualserver_total_packetloss_control 0.0000
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0002
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0000
virtualserver_total_packetloss_total 0.0002
virtualserver_total_ping 25.4000
virtualserver_unique_identifier vRI5XazQ8UsaoYj+uNToUYK0mxQ=
virtualserver_upload_quota 1000
virtualserver_uptime 461075
virtualserver_version 3.13.6 [Build: 1623234157]
virtualserver_weblist_enabled 1
virtualserver_welcomemessage Witamy na kiepownica.pl!\nNasz serwer stoi nieprzerwanie od 19.06.2016!\n---------------------------
ADVERTISEMENT