Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
TSKO.PRO - SK/CZ komunikačný server 82.208.17.80:9987 - TeamSpeak 3 Server in Slovakia
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 189394
connection_bandwidth_received_last_second_total 181181
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 265937
connection_bandwidth_sent_last_second_total 279180
connection_bytes_received_control 47851678980
connection_bytes_received_keepalive 29913346484
connection_bytes_received_speech 399600938122
connection_bytes_received_total 477365963586
connection_bytes_sent_control 216133328460
connection_bytes_sent_keepalive 28357249512
connection_bytes_sent_speech 618517702854
connection_bytes_sent_total 863008280826
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 21545192
connection_filetransfer_bytes_sent_total 1711323378
connection_packets_received_control 1039584816
connection_packets_received_keepalive 693774930
connection_packets_received_speech 3383428034
connection_packets_received_total 5116787780
connection_packets_sent_control 1036634765
connection_packets_sent_keepalive 691640232
connection_packets_sent_speech 5196818851
connection_packets_sent_total 6925093848
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 150
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 250
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 5
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 283
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 300
virtualserver_clientsonline 129
virtualserver_client_connections 44109
virtualserver_codec_encryption_mode 0
virtualserver_complain_autoban_count 600
virtualserver_complain_autoban_time 1200
virtualserver_complain_remove_time 3600
virtualserver_created 0
virtualserver_default_channel_admin_group 47
virtualserver_default_channel_group 48
virtualserver_default_server_group 109
virtualserver_download_quota 18446744073709551615
virtualserver_filebase files/virtualserver_9
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 0
virtualserver_hostbanner_gfx_url https://i.imgur.com/7QhjqWV.gif
virtualserver_hostbanner_mode 2
virtualserver_hostbanner_url https://www.tsko.pro?from=tsko_banner
virtualserver_hostbutton_gfx_url https://i.imgur.com/vGiEFj4.png
virtualserver_hostbutton_tooltip tsko.pro
virtualserver_hostbutton_url https://www.tsko.pro?from=tsko_button
virtualserver_hostmessage [b][color=#ff7700]!SÚŤAŽ![/color][/b] Na našom [b]IG[/b] prebieha súťaž o [b]hry [url=https:/
virtualserver_hostmessage_mode 0
virtualserver_icon_id 2256600611
virtualserver_id 9
virtualserver_ip 82.208.17.80
virtualserver_log_channel 1
virtualserver_log_client 1
virtualserver_log_filetransfer 0
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 0
virtualserver_log_server 1
virtualserver_maxclients 500
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1502275280
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 100
virtualserver_min_client_version 1513163251
virtualserver_min_ios_version 1502275280
virtualserver_month_bytes_downloaded 1095613952
virtualserver_month_bytes_uploaded 14606749
virtualserver_name TSKO.PRO - SK/CZ komunikačný server
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 9987
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -18.0000
virtualserver_queryclientsonline 2
virtualserver_query_client_connections 714201
virtualserver_reserved_slots 3
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 26686998115
virtualserver_total_bytes_uploaded 406286453
virtualserver_total_packetloss_control 0.0029
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0041
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0036
virtualserver_total_packetloss_total 0.0041
virtualserver_total_ping 31.2126
virtualserver_unique_identifier IbESUyWrvRifq0LcfRWa84ghfEE=
virtualserver_upload_quota 18446744073709551615
virtualserver_uptime 2773669
virtualserver_version 3.8.0 [Build: 1558938729]
virtualserver_weblist_enabled 1
virtualserver_welcomemessage \n[B][COLOR=#111111]Vitajte na serveri [/COLOR][COLOR=#d6660b]TSKO.PRO[/COLOR]! [COLOR=#111111]Pokia
ADVERTISEMENT