Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
TeamSpeak 3 LetsPlayTogether.PL - Zagraj z nami! 51.254.206.113:9987 - TeamSpeak 3 Server in France
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 90
connection_bandwidth_received_last_second_total 83
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 95
connection_bandwidth_sent_last_second_total 81
connection_bytes_received_control 2467873
connection_bytes_received_keepalive 22931660
connection_bytes_received_speech 249450548
connection_bytes_received_total 274850081
connection_bytes_sent_control 6389707
connection_bytes_sent_keepalive 22416053
connection_bytes_sent_speech 330494270
connection_bytes_sent_total 359300030
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 0
connection_filetransfer_bytes_sent_total 4552
connection_packets_received_control 31517
connection_packets_received_keepalive 545978
connection_packets_received_speech 1706139
connection_packets_received_total 2283634
connection_packets_sent_control 31586
connection_packets_sent_keepalive 546733
connection_packets_sent_speech 2266481
connection_packets_sent_total 2844800
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 700
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 1500
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 100
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 87
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 0
virtualserver_clientsonline 2
virtualserver_client_connections 33
virtualserver_codec_encryption_mode 0
virtualserver_complain_autoban_count 9999999
virtualserver_complain_autoban_time 1200
virtualserver_complain_remove_time 3600
virtualserver_created 0
virtualserver_default_channel_admin_group 41
virtualserver_default_channel_group 44
virtualserver_default_server_group 114
virtualserver_download_quota 18446744073709551615
virtualserver_filebase files/virtualserver_1
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 0
virtualserver_hostbanner_gfx_url http://sickshot.pl/teamspeak_banner.png
virtualserver_hostbanner_mode 0
virtualserver_hostbanner_url http://letsplaytogether.pl
virtualserver_hostbutton_gfx_url http://dominicus-studio.pl/img/ikona_facebook.png
virtualserver_hostbutton_url https://www.facebook.com/pages/Lets-Play-Together/203888233124448
virtualserver_hostmessage Oficjalna strona projektu: [URL]www.letsplaytogether.pl[/URL]\n[b]Serwer nigdy nie zmieni domeny! Ni
virtualserver_hostmessage_mode 2
virtualserver_icon_id 890893772
virtualserver_id 1
virtualserver_ip 0.0.0.0, ::
virtualserver_log_channel 1
virtualserver_log_client 1
virtualserver_log_filetransfer 1
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 0
virtualserver_log_server 1
virtualserver_maxclients 512
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1559834030
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 100
virtualserver_min_client_version 1560850141
virtualserver_min_ios_version 1559144369
virtualserver_month_bytes_downloaded 0
virtualserver_month_bytes_uploaded 0
virtualserver_name LetsPlayTogether.PL - Zagraj z nami!
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_password rO2aw60/gbnD6tT+ZOKqqaAA0n0=
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 9987
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -18.0000
virtualserver_queryclientsonline 1
virtualserver_query_client_connections 3057
virtualserver_reserved_slots 5
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 27753875322
virtualserver_total_bytes_uploaded 53900042714
virtualserver_total_packetloss_control 0.0004
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0001
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0022
virtualserver_total_packetloss_total 0.0001
virtualserver_total_ping 62.0000
virtualserver_unique_identifier dZI1u8/7ZLtYPRpzI0d/iq6bI7w=
virtualserver_upload_quota 18446744073709551615
virtualserver_uptime 135538
virtualserver_version 3.13.6 [Build: 1623234157]
virtualserver_weblist_enabled 1
virtualserver_welcomemessage Stoimy na nowej maszynie. Jeżeli pojawiÄ… siÄ™ jakiekolwiek problemy które nie wystÄ™powaÅ‚y wczeÅ
ADVERTISEMENT