Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
TeamSpeak 3 yolo.net-speak.pl [Publiczny] IP: 178.217.191.251:6380 178.217.191.251:6380 - TeamSpeak 3 Server in Poland
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 1677
connection_bandwidth_received_last_second_total 251
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 1660
connection_bandwidth_sent_last_second_total 245
connection_bytes_received_control 195244950
connection_bytes_received_keepalive 1977605741
connection_bytes_received_speech 13006728460
connection_bytes_received_total 15179579151
connection_bytes_sent_control 476684220
connection_bytes_sent_keepalive 1932638361
connection_bytes_sent_speech 25303604134
connection_bytes_sent_total 27712926715
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 110860
connection_filetransfer_bytes_sent_total 14602704
connection_packets_received_control 2343063
connection_packets_received_keepalive 47082553
connection_packets_received_speech 117173203
connection_packets_received_total 166598819
connection_packets_sent_control 2351955
connection_packets_sent_keepalive 47137521
connection_packets_sent_speech 230553494
connection_packets_sent_total 280042970
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 250
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 350
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 20
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 0
virtualserver_channelsonline 115
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 0
virtualserver_clientsonline 4
virtualserver_client_connections 2257
virtualserver_codec_encryption_mode 0
virtualserver_complain_autoban_count 5
virtualserver_complain_autoban_time 1200
virtualserver_complain_remove_time 3600
virtualserver_created 1464269823
virtualserver_default_channel_admin_group 1800
virtualserver_default_channel_group 1803
virtualserver_default_server_group 5959
virtualserver_download_quota 1000
virtualserver_filebase files/virtualserver_308
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 0
virtualserver_hostbanner_gfx_url https://cdn.promodj.com/users-heads/00/00/02/52/02/yolo_hfe40.jpg
virtualserver_hostbanner_mode 0
virtualserver_hostmessage Witaj na serwerze TS3, Życzymy miłej, wspólnej zabawy ze znajomymi! :)
virtualserver_hostmessage_mode 2
virtualserver_icon_id 1398599452
virtualserver_id 308
virtualserver_ip 178.217.191.251
virtualserver_log_channel 0
virtualserver_log_client 0
virtualserver_log_filetransfer 0
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 0
virtualserver_log_server 0
virtualserver_maxclients 15
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1559834030
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 100
virtualserver_min_client_version 1560850141
virtualserver_min_ios_version 1559144369
virtualserver_month_bytes_downloaded 9911263
virtualserver_month_bytes_uploaded 8313
virtualserver_name yolo.net-speak.pl [Publiczny] IP: 178.217.191.251:6380
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 6380
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -18.0000
virtualserver_queryclientsonline 1
virtualserver_query_client_connections 223258
virtualserver_reserved_slots 2
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 666903990
virtualserver_total_bytes_uploaded 61220397
virtualserver_total_packetloss_control 0.0000
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0000
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0013
virtualserver_total_packetloss_total 0.0011
virtualserver_total_ping 15.3333
virtualserver_unique_identifier 8WxnUzDRtRDvA4a35LH8mwEhe+o=
virtualserver_upload_quota 100
virtualserver_uptime 10327657
virtualserver_version 3.13.3 [Build: 1608128225]
virtualserver_weblist_enabled 1
virtualserver_welcomemessage Zapraszamy do wspólnej zabawy, masz problem bądź pytanie? Chcesz swój własny kanał prywatny? N
ADVERTISEMENT