Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
TeamSpeak 3 ts3.today ● Na dłużej niż na zawsze ● | Online: 13/120 178.217.188.50:9987 - TeamSpeak 3 Server in Poland
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 76113
connection_bandwidth_received_last_second_total 89150
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 74155
connection_bandwidth_sent_last_second_total 124482
connection_bytes_received_control 716048479
connection_bytes_received_keepalive 2709739322
connection_bytes_received_speech 31248066657
connection_bytes_received_total 34673854458
connection_bytes_sent_control 2343399580
connection_bytes_sent_keepalive 2651550319
connection_bytes_sent_speech 34988418780
connection_bytes_sent_total 39983368679
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 6560372
connection_filetransfer_bytes_sent_total 793630432
connection_packets_received_control 12295753
connection_packets_received_keepalive 64516314
connection_packets_received_speech 254436148
connection_packets_received_total 331248215
connection_packets_sent_control 12417469
connection_packets_sent_keepalive 64671959
connection_packets_sent_speech 324161040
connection_packets_sent_total 401250468
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 250
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 350
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 10
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 533
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 0
virtualserver_clientsonline 49
virtualserver_client_connections 3659
virtualserver_codec_encryption_mode 0
virtualserver_complain_autoban_count 5
virtualserver_complain_autoban_time 1200
virtualserver_complain_remove_time 3600
virtualserver_created 1547464215
virtualserver_default_channel_admin_group 5
virtualserver_default_channel_group 8
virtualserver_default_server_group 8
virtualserver_download_quota 18446744073709551615
virtualserver_filebase files/virtualserver_1
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 60
virtualserver_hostbanner_gfx_url https://ts3.today/banner/
virtualserver_hostbanner_mode 2
virtualserver_hostbanner_url https://ts3.today/
virtualserver_hostmessage \n[b]Trzy miesiące są już za nami! Dziękujemy, że jesteście![/b]\nUżytkowniczka naszego serwe
virtualserver_hostmessage_mode 2
virtualserver_icon_id 0
virtualserver_id 1
virtualserver_ip 0.0.0.0, ::
virtualserver_log_channel 0
virtualserver_log_client 0
virtualserver_log_filetransfer 0
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 0
virtualserver_log_server 0
virtualserver_maxclients 253
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1502275280
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 100
virtualserver_min_client_version 1513163251
virtualserver_min_ios_version 1502275280
virtualserver_month_bytes_downloaded 10343645217
virtualserver_month_bytes_uploaded 10243697
virtualserver_name ts3.today • Twoje miejsce każdego dnia! (40/253)
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 9987
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -18.0000
virtualserver_queryclientsonline 9
virtualserver_query_client_connections 22754
virtualserver_reserved_slots 2
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 13740768355
virtualserver_total_bytes_uploaded 203410338
virtualserver_total_packetloss_control 0.0054
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0159
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0070
virtualserver_total_packetloss_total 0.0113
virtualserver_total_ping 38.8000
virtualserver_unique_identifier 2P237iwxbhXbXlWVaMMcEldkADM=
virtualserver_upload_quota 18446744073709551615
virtualserver_uptime 927999
virtualserver_version 3.7.1 [Build: 1553759186]
virtualserver_weblist_enabled 1
ADVERTISEMENT