Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
» ts24hours.pl - Polska Społeczność Graczy! 178.217.186.182:9987 - TeamSpeak 3 Server in Poland
SERVER VARIABLES
Updated once every 24 hours
connection_bandwidth_received_last_minute_total 88843
connection_bandwidth_received_last_second_total 75460
connection_bandwidth_sent_last_minute_total 86990
connection_bandwidth_sent_last_second_total 57150
connection_bytes_received_control 3035414609
connection_bytes_received_keepalive 5461490604
connection_bytes_received_speech 91320132108
connection_bytes_received_total 99817037321
connection_bytes_sent_control 10900406363
connection_bytes_sent_keepalive 5340888657
connection_bytes_sent_speech 135096996791
connection_bytes_sent_total 151338291811
connection_filetransfer_bandwidth_received 0
connection_filetransfer_bandwidth_sent 0
connection_filetransfer_bytes_received_total 5065485
connection_filetransfer_bytes_sent_total 191534791
connection_packets_received_control 62822414
connection_packets_received_keepalive 130036782
connection_packets_received_speech 666373605
connection_packets_received_total 859232801
connection_packets_sent_control 63320770
connection_packets_sent_keepalive 130265577
connection_packets_sent_speech 1106941708
connection_packets_sent_total 1300528055
virtualserver_antiflood_points_needed_command_block 99999
virtualserver_antiflood_points_needed_ip_block 99999
virtualserver_antiflood_points_needed_plugin_block 0
virtualserver_antiflood_points_tick_reduce 50
virtualserver_ask_for_privilegekey 0
virtualserver_autostart 1
virtualserver_channelsonline 754
virtualserver_channel_temp_delete_delay_default 0
virtualserver_clientsonline 53
virtualserver_client_connections 8938
virtualserver_codec_encryption_mode 0
virtualserver_complain_autoban_count 0
virtualserver_complain_autoban_time 0
virtualserver_complain_remove_time 0
virtualserver_created 1471621294
virtualserver_default_channel_admin_group 5
virtualserver_default_channel_group 8
virtualserver_default_server_group 8
virtualserver_download_quota 18446744073709551615
virtualserver_filebase files/virtualserver_1
virtualserver_flag_password 0
virtualserver_hostbanner_gfx_interval 60
virtualserver_hostbanner_gfx_url https://ts24hours.pl/api/banner
virtualserver_hostbanner_mode 2
virtualserver_hostbanner_url http://ts24hours.pl
virtualserver_hostbutton_gfx_url https://i.imgur.com/XVmfNvm.png
virtualserver_hostbutton_tooltip Strona www: http://ts24hours.pl
virtualserver_hostbutton_url http://ts24hours.pl
virtualserver_hostmessage Jeszcze chwila,\njeden krok i wejdziemy w Nowy Rok.\nNiech się życie z górki toczy,\nniech Ci wia
virtualserver_hostmessage_mode 0
virtualserver_icon_id 4058849310
virtualserver_id 1
virtualserver_ip 178.217.186.182
virtualserver_log_channel 1
virtualserver_log_client 1
virtualserver_log_filetransfer 1
virtualserver_log_permissions 1
virtualserver_log_query 1
virtualserver_log_server 1
virtualserver_machine_id 6686
virtualserver_maxclients 256
virtualserver_max_download_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_max_upload_total_bandwidth 18446744073709551615
virtualserver_min_android_version 1559834030
virtualserver_min_clients_in_channel_before_forced_silence 100
virtualserver_min_client_version 1560850141
virtualserver_min_ios_version 1559144369
virtualserver_month_bytes_downloaded 533369048
virtualserver_month_bytes_uploaded 7112420
virtualserver_name » ts24hours.pl - Polska Społeczność Graczy!
virtualserver_needed_identity_security_level 8
virtualserver_nickname TS24H
virtualserver_platform Linux
virtualserver_port 9987
virtualserver_priority_speaker_dimm_modificator -18.0000
virtualserver_queryclientsonline 14
virtualserver_query_client_connections 21563
virtualserver_reserved_slots 0
virtualserver_status online
virtualserver_total_bytes_downloaded 41885830327
virtualserver_total_bytes_uploaded 1947432653
virtualserver_total_packetloss_control 0.0015
virtualserver_total_packetloss_keepalive 0.0011
virtualserver_total_packetloss_speech 0.0012
virtualserver_total_packetloss_total 0.0011
virtualserver_total_ping 25.7692
virtualserver_unique_identifier kneP3+tTk6x/eAmlRgz18Gm4B00=
virtualserver_upload_quota 18446744073709551615
virtualserver_uptime 699490
virtualserver_version 3.11.0 [Build: 1578903157]
virtualserver_weblist_enabled 1
virtualserver_welcomemessage [B]PL: NASZ ADRES IP NIGDY NIE ULEGNIE ZMIANIE!\nENG: OUR IP ADDRESS WILL NEVER CHANGE!
ADVERTISEMENT